משרדים בחו"ל

Dow Houston Center

רפי וונש - מנהל פעילות חו"ל-קבוצת עזריאלי
טל: 03-6081105
Rwunsh@azrieli.com