משרדים בחו"ל

Dow Houston Center

Home
Dow Houston Center
Enclave Parkway 1254, Houston, Texas

Office project

Gross leasable area - 31,986 sqm
Anchor tenants - Dow Chemical
Parking space - 1,434
Purchesed - 2012